KİŞİSEL GÜVENLİK

Trafik

Uyulması Gereken Kurallar;

a. Üniversiteye, öğrenci veya personelin toplu taşınmasını sağlayacak olan servis araçlarının sürücüleri, plakalarını Elektronik Kart İşlem Merkezine Talep Formu ile kaydettirecek olup,  giriş ve çıkışlar otomatik plaka tanıma sistemi kapsamında yapılacaktır. Servis araçları adına taşeron firma yetkilisi araçların tanıtımı için Kart İşlem Merkezine başvuruda bulunabilecektir.

b. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek Öğrenci, İTÜ mezunları, İdari-akademik personel veya emekli öğretim üyeleri ile İTÜ KOSGEB idari personeli, Kamu konutlarında kalan personel aile bireyleri, İTÜ vakıfları çalışanları, İTÜ yerleşkesi içinde faaliyet yürüten kurum çalışanları, Teknokentlerde çalışan personel ve İTÜ Trafik Kurulunca belirlenmiş diğer kişilerin yerleşkeye özel araçları ile girişi ve otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolü sağlamak amacı ile Kart İşlem Merkezine başvurarak aracını sisteme tanıtması halinde mümkündür. Araç tanıtımı zorunludur.

c. Araç tanıtımı istekte bulunulan her araç için ayrı ayrı yapılır.

d. Sisteme tanıtılan araçlarda sürücü ile birlikte gelenlerin kimlik göstermesi zorunludur.

e. Birden fazla araç kullananlar her bir araç için ayrı tanıtım yaptırmak zorundadır.

f. Üniversite personelini ziyarete gelen kişilerin Üniversite giriş kapılarında Otopark Fişi almaları ve Misafir Araç Giriş Kaydı yaptırmaları gerekmektedir.

g. Yerleşke içerisinde; akademik ve idari personel, öğrenci, İTÜ yerleşkesi içinde faaliyet yürüten kurum çalışanları, (Teknokent, Türk Telekom, İTÜ KOSGEB vb.) vakıf okulu çalışanları, İTÜ birimlerinde özel işyeri bulunanlar, İTÜ ye hizmet veren vakıf ve dernek çalışanları dışındakiler otoparklardan yararlanamazlar.

h. Süreklilik olmamak kaydı ile İTÜ mezunları, İTÜ emeklisi, öğrenci velisi, ziyaretçi gibi İTÜ ile ilişikli araç sahipleri günübirlik araç park edebilirler. Ancak otoparka park ederek yerleşkeden ayrılmaları yasaktır. Konunun denetimi Güvenlik Müdürlüğünce sağlanır.    

Seyir ve Park Kuralları;

Madde 8

 1. Yerleşke içerisinde yayaların bisikletlilere ve motorlu araçlara, bisikletlilerin motorlu araçlara geçiş önceliği vardır. Tüm araçlar yerleşkenin her noktasında bu kurala uymak zorundadır.
 2. Yerleşke içerisinde, trafik levhalarıyla gösterilen hız limitlerine uygun olarak araç kullanılmalıdır.
 3. Yerleşke içerisinde, tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır.
 4. Gereksiz yere klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek ve araçtan çöp atmak yasaktır.
 5. Araçların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen yayalara öncelikle yol vermesi zorunludur.
 6. Sürücüler Trafik ve Güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almak zorundadır.
 7. Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçlar yerleşkeye alınmaz.
 8. Plakasız araçlar yerleşkeye alınmaz.
 9. Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları yerleşkeye alınmaz.
 10. Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri halinde bir daha yerleşkeye araç ile girmelerine izin verilmez.
 11. Yerleşke içerisinde araç yıkamak yasaktır.
 12. Otoparklar akademik- idari personel otoparkı, öğrenci otoparkı ve ziyaretçi otoparkı şeklinde sınıflandırılmış olup, akademik- idari personel otoparkına sadece uygun Araç Tanıtım Etiketi taşıyan araçlar girebilir ve park edebilir.
 13. Motosikletlerin araç otoparklarına park edilmesi zorunludur. Bisikletler ise kendilerine ayrılan özel yerlere park etmelidir.
 14. Park için ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara veya yol kenarlarına park edilemez. Yasak yerlere bırakılan araçlar trafik görevlileri tarafından çektirilir veya kilitlenir. Bu araçlar ancak gerekli cezai işlem yapıldıktan sonra sahibine iade edilir. Taşıma veya yükleme / indirme amacıyla kısa süreli dahi olsa hiçbir araç kaldırım ve yaya yoluna çıkamaz.
 15. Araç sahipleri otoparkta düzeni sağlamak üzere çizilen çizgilere uygun park etmek zorundadır.
 16. Sürücüler bu yönergede belirtilmeyen hususlarda Trafik kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadırlar.
 17. Personel servisi yapan araçlar, servis hizmetinin tamamlanması sonrasında yerleşkeyi terk etmek zorundadır. Servislerin yerleşke içerisinde park etmesi yasaktır. Servis araçları, servis çıkış saatinin yarım saat öncesinden itibaren yerleşkeye alınacaktır.
 18. Yerleşke içerisinde sürücü eğitimi yapmak yasaktır.

  s.   Bisiklet, trotinet (scooter) ve benzeri araçların yaya kaldırımında kullanılması yasaktır. Bu araçlar, bisiklet yolu olan yerlerde bisiklet yolunu, bisiklet yolu olmayan yerlerde yolun sağından, yol şeridini paylaşmak suretiyle seyretmelidir.

  ş.   Bisiklet, trotinet ve benzeri araç sürücüleri tüm trafik kurallarına uymak zorundadır. Bu araçların kullanımı esnasında kulaklık takılmamalı, koruyucu kask, gece sürüşlerinde ve olumsuz görüş şartlarında ışıklandırma ve reflektör kullanılmalıdır.

 19. Bisiklet, trotinet ve benzeri araçların, bina içlerinde kullanılması yasaktır.
 20. Bisiklet, trotinet ve benzeri araçların kullanımı esnasında eller yönetme kolunu bırakmamalı, elde paket çanta gibi malzemeler taşınmamalıdır.
 21. Tandem bisikletler hariç olmak üzere, bisiklet, trotinet ve benzeri araçlar tek kişiliktir. İki kişinin binmesi yasaktır.

  ​

Kural İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar

a. Yerleşke sınırları içerisinde bu yönergede belirlenen kurallara ve /veya Karayolları Trafik mevzuatına aykırı hareket eden araç sürücüleri için Üniversite tarafından belirlenmiş Ceza puan sistemi uygulanır. Ceza puanlarının yanı sıra, , trafik kuralına aykırı fiil, Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı ise, Trafik Kurulu tarafından ceza puanına bakılmaksızın öğrenci veya personel, disiplin soruşturması için disiplin amirine sevk edilebilir.

b. Yerleşke içi trafik kurallarını ihlal eden araç sürücüleri araçlarının yakınında bulunmamaları halinde, “Çağrı Belgesi EK-1“ ile Trafik Şefliğine davet edilir ve kendisine “Trafik Kuralı İhlal Pulu EK-2“ verilir. İhlalin niteliğine göre ceza puanı, sürücünün kayıtlarına işlenir. Sürücünün kendisine yapılan bu bildirime itirazı olduğu takdirde Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu başvurudan sonuç alamaz ise, Trafik Kurulu Başkanlığına yazılı olarak itiraz başvurusunda bulunabilir.

c. Her taşıt için 100 puanlık ceza limiti bulunmaktadır. Kural ihlalinde EK-3'de verilen “Ceza Tablosuna”  göre ceza puanı yazılır. Disiplin soruşturması açılması gerektiren kural ihlali halinde ayrıca, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından bir tutanak tanzim edilerek Rektörlüğe bildirilir ve disiplin kurulu tarafından gerekli işlem yapılır.

d. 100 ceza puanı limitini dolduran sürücülerin Araç Tanıtım Etiketi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren 2 ay süre ile yeni taşıt kartı verilmez ve yerleşkeye alınmaz. İkinci defa ceza puan limitini dolduran sürücülerin araçları iptal tarihinden itibaren 4 ay süre ile yerleşkeye alınmaz, yeni taşıt tanıtım etiketi verilmez. Üçüncü kez veya daha fazla ceza puan limitini dolduran sürücülerin araçları iptal tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yerleşkeye alınmazlar ve yeni taşıt tanıtım etiketi verilmez. Sürücülerin puan kayıtları Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından tutulur.

e. Yerleşkeye giriş yapan toplu taşıma araçlarının 100 ceza puanı limitini dolduran sürücüleri 2 ay süre ile yerleşkeye alınmaz. İkinci defa ceza puan limitini dolduran sürücüler 4 ay süre ile yerleşkeye alınmaz. Üçüncü kez veya daha fazla ceza puan limitini dolduran sürücüler 1 yıl süre ile yerleşkeye alınmaz. Trafik Kurulunun gerek göreceği hallerde toplu taşıma araçları süreli veya süresiz yerleşkeye alınmaz. Ceza puanları bir yıl süre ile geçerli olup, her 30 Ağustos tarihinde sıfırlanır. Araçların ve sürücülerin puan kayıtları Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından tutulur.

f. Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı saptananların aracı yerleşke dışına çıkarılır, ayrıca tutanak tutularak İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulur.

g. Yerleşke otoparklarında 24 saatten fazla park eden ziyaretçi araçları ile Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünce çektirilmesi gerekli görülen araçlar süreye bakılmaksızın çektirilir.

h. Kural ihlali yapan araçların tespiti ve yaptırım uygulamaları için, Kart İşlem Merkezinin araçlarla ilgili tuttuğu kayıtlar, Güvenlik Müdürlüğü Haber Merkezi bilgisayarına aktarılacak, Trafik ekibi tarafından sorgulanması istenen araçlar buradan araştırılarak gerekli bilgiler anında Trafik Ekip Sorumlusuna bildirilecektir.

ı. Yerleşke içerisinde hız limitlerine uymayan araçlar Hız Ölçüm Cihazları ile tespit edilecektir.

Disiplin Soruşturması Gerektirecek Durumlar;

a. Alkollü araç kullanmak,

b. Tehlike oluşturacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,

c. Trafik veya Güvenlik Görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik/idari personele veya öğrencilere hakaret etmek veya fiziksel şiddet uygulamak veya uygulamaya teşebbüs etmek.

d. Yaya veya sürücüleri araç ile taciz etmek,

e. Araç tanıtım etiketi sahtekarlığı yapmak veya tanıtım etiketini başkasına kullandırmak veya kullanmak,

f. Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile Yerleşkeye girmek,

g. Yasaklanan her türlü silah, patlayıcı madde, uyuşturucu ve alkollü içkileri araçta bulundurmak,                                                                           T.C
                                                     İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

            TRAFİK CEZASI PUAN TABLOSU

 

S.NO

TRAFİK SUÇUNUN ADI

CEZA PUANI

1

Araç giriş tanıtım etiketini araçta bulundurmamak veya belirlenen yere yapıştırmamak

20

2

Araç yıkamak

20

3

Otoparkta çizgiler ile belirlenen şekil dışında park etmek

25

4

Etiketinde belirtilen otopark yeri dışında bir park yerine park etmek

25

4

Trafik kanununda belirtilen diğer kurallara uymamak

25

5

Güvenlik personelinin uyarılarını dikkate almamak

25

6

Klakson çalmak, yüksek sesle müzik dinlemek, araçtan çöp atmak

25

7

Toplu taşıma araçlarının güzergâh dışı yolları kullanması

30

 

8

Toplu taşıma araç sürücülerinin yolcuya hakaret etmek vb. gibi kötü davranış sergilemesi

30

9

Bir araca kayıtlı araç etiketini başka bir araçta kullanmak

50

10

Yasak yerlere park etmek

50

11

Tehlikeli şekilde araç kullanmak

50

12

Yayaların ve bisikletlilerin koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek

50

14

Hız sınırını aşmak

50